خدمات و محصولات
جستجوsearch

بهترین بودن صرفاً بزرگترین بودن نیست

این مجموعه با توجه به روند رو به رشد و با بررسی نیازهای صنعت کشور عزیزمان اقدام به ارائه خدمات و محصولاتی نموده که تا حدود زیادی نیازهای مشتریان را برآورده می‌سازد. بدین منظور می‌توان فعالیت شرکت را به دو بخش عمده پیمانکاری برق و تاسیسات و تولید تابلوهای برق تقسیم نمود.