پست های پیش ساخته کمپکت
جستجوsearch

بهترین بودن صرفاً بزرگترین بودن نیست

این شرکت در راستای نیاز صنعت برق کشور اقدام به طراحی و ساخت دو نوع پست پیش‌ساخته نموده که بنا بر نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • پست های پیش‌ساخته رو زمینی
  • پست های پیش ساخته سیار